INFORMAČNÍ WEB MĚSTA ZNOJMA K MIMOŘÁDNÝM SITUACÍM

Úvod

   DISTRIBUCE RESPIRÁTORŮ   omezení pohybu 

   OČKOVÁNÍ   TESTOVÁNÍ

Tento web přináší souhrnně a přehledně aktuální informace týkající se provozu  městského úřadu a jeho příspěvkových organizací. Najdete tu také informace o provozu mateřských a základních škol.

V sekci  pomoc a dobrovolníci najdete informace jak se zapojit jako dobrovolník a také jak požádat o pomoc, pokud ji potřebujete.

Sekce  sociální nabízí přehled fungování sociálních služeb a informace pro seniory.


Všechna aktuálně platná opatření najdete na:  www.vlada.czwww.covid.gov.cz a www.koronavirus.mzcr.cz.

Aktuální epidemiologický vývoj můžete sledovat na www.khsbrno.cz.

uvod