Mobile menu Menu

OPATŘENÍ ZNOJMO

INFORMAČNÍ WEB MĚSTA ZNOJMA K MIMOŘÁDNÝM SITUACÍM

Informace o školství

●NOVINKA

Od středy 18. listopadu se do základních škol vrací žáci 1. a 2. ročníků. 

Péči o děti zaměstnanců vybraných profesí dále zajišťuje ZŠ nám. Republiky, Znojmo, skupiny budou od 18. listopadu přesunuty do hlavní budovy nám. Republiky 9.

 

 ●DŮLEŽITÉ

 V případě zjištění onemocnění Covid 19 ve Vašem zařízení u pracovníka, dítěte nebo žáka, prosím, okamžitě kontaktujte Mgr. Dagmar Veverkovou, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých, územní pracoviště Znojmo na tel. +420 778 744 946.

Provede s Vámi epidemiologické šetření ve vašem zařízení a sdělí Vám další pokyny.


OPATŘENÍ PES

Opatření PES pro oblast školství


 ke stažení:

manuál MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 ze dne 24. srpna 2020

sdělení KHS JmK se sídlem v Brně týkající se problematiky výskytu onemocnění Covid-19 ve školách a školských zařízení


MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Mateřské školy fungují v běžném provozu.

  ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 • V souvislosti s vývojem situace v boji proti koronaviru přechází základní školy na distanční výuku.

 

Péči o děti zaměstnanců vybraných profesí – například zdravotních sester, lékařů nebo zaměstnanců u složek integrovaného záchranného systému aj. – zajišťuje město Znojmo, a to na ZŠ náměstí Republiky. Péče je určena pro žáky 1. – 5. tříd. 

Zajištění péče o děti, resp. žáky 1. stupně základních škol (1. – 5. třída), je určeno:

 • ● zaměstnancům bezpečnostních sborů;
 • ● zaměstnancům obecní policie;
 • ● zaměstnancům poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • ● příslušníkům ozbrojených sil;
 • ● zaměstnancům uvedeným v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • ● sociálním pracovníkům zařazených k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • ● sociálním pracovníkům a dalším odborným pracovníkům vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • ● zaměstnancům určené školy nebo školského zařízení;
 • ● zaměstnancům úřadu práce;
 • ● zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
 • ● zaměstnanci Finanční správy ČR;
 • ● příslušníky ozbrojených sil;
 • ● zaměstnanci Ministerstva vnitra ČR, kteří vyřizují pobyty cizinců;
 • ● zaměstnanci mateřských škol;
 • ● zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
 • ● zaměstnanci zařízení školního stravování;
 • ● zaměstnanci České pošty, s.p.
 •  

Péči o děti zajišťuje Základní škola, Znojmo, nám. Republiky 9, příspěvková organizace.  Tato péče je určena pro děti 1. stupně základních škol (1. – 5. třída).

 • ● V provozu bude pracoviště nám. Republiky 14.
 • ● Zřízeny budou dvě skupiny, jedna pro max. 30 dětí.
 • ● Provoz školy bude od pondělí do pátku od 6:00 do 17:00 hodin.
 • ● Stravování formou oběda bude zajištěno.
 • ● Úplata za péči ani za stravování dětí v péči školy a náklady školní jídelny se nehradí.
 • ● Děti si s sebou přinesou:  přezůvky, školní potřeby (penál, pastelky a materiály, které potřebují pro realizaci distanční výuky, kterou poskytuje jejich kmenová škola), svačina, pití.
 • Kontakt do školy: Mgr. Jiří Šmahaj, ředitel školy ZŠ nám. Republiky (+420 724 175 192).

 

Jak děti přihlásit?

Jmenný seznam dětí s uvedením ročníku, který dítě navštěvuje, příjmením a telefonním kontaktem na zákonného zástupce zašlou zaměstnavatelé, na e-mail: denisa.kratka@muznojmo.cz, rovněž zaměstnanci uvedených zaměstnavatelů, kteří budou své děti přihlašovat jednotlivě, použijí výše uvedenou e-mailovou adresu.

Kontakt: Ing. Denisa Krátká, odbor školství, kultury a památkové péče, Městský úřad Znojmo, denisa.kratka@muznojmo.cz, tel.: +420 739 389 015 (volat 8:00 – 18:00)

COVID-19

 

 

Sledujte násChybí Vám na webu některé důležité informace? Dejte nám vědět.

* povinné položky