Mobile menu Menu

OPATŘENÍ ZNOJMO

INFORMAČNÍ WEB MĚSTA ZNOJMA K MIMOŘÁDNÝM SITUACÍM

Informace o školství

●NOVINKA

Informace o Vykonávání péče o děti zaměstnanců vybraných profesí naleznete níže. ↓

●DŮLEŽITÉ

V případě zjištění onemocnění Covid 19 ve Vašem zařízení u pracovníka, dítěte nebo žáka, prosím, okamžitě kontaktujte Mgr. Dagmar Veverkovou, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých, územní pracoviště Znojmo na tel. +420 778 744 946.

Provede s Vámi epidemiologické šetření ve vašem zařízení a sdělí Vám další pokyny.


OPATŘENÍ PES

Opatření PES pro oblast školství


 ke stažení:

manuál MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 ze dne 24. srpna 2020

sdělení KHS JmK se sídlem v Brně týkající se problematiky výskytu onemocnění Covid-19 ve školách a školských zařízení


Vykonávání péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

od 4. do 22. ledna 2021

Město Znojmo realizuje v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020
č. 1378 a rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje vykonávání péče o děti zaměstnanců vybraných profesí.

 • Mateřské školy zřizované městem Znojmem fungují v běžném režimu.
 • Žáci 1. a 2. ročníků se vyučují ve školách, žáci ostatních ročníků základních škol se vzdělávají prostřednictvím distanční výuky dle pokynů ředitelství jednotlivých ředitelství.

 

 • Zajištění péče o děti, resp. žáky 1. stupně základních škol (3. – 5. třída), je určeno zaměstnancům:
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • zaměstnanci obecní policie,
  • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky, 
  • příslušníky ozbrojených sil,
  • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
  • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
  • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
  • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  • zaměstnanci zařízení školního stravování,
  • zaměstnanci České pošty, s. p.

 

Od pondělí 4. ledna 2021  bude péči zajišťovat :

Základní škola, Znojmo, nám. Republiky 9, příspěvková organizace

 • v provozu bude pracoviště nám. Republiky 9
 • zřízeny budou dvě skupiny, jedna pro max. 30 dětí
 • provoz bude od pondělí do pátku od 6:00 do 17:00 hodin
 • určeno pro děti 1. stupně základních škol (3. – 5. třída)
 • stravování formou oběda bude zajištěno

 

Co sebou vzít: přezůvky, školní potřeby (penál, pastelky a materiály, které potřebují pro realizaci distanční výuky, kterou poskytuje jejich kmenová škola), svačina, pití

Kontakt: Mgr. Jiří Šmahaj, ředitel školy, +420 724 175 192

Úplata za péči ani za stravování dětí v péči školy a náklady školní jídelny se nehradí!

Jmenný seznam dětí s uvedením ročníku, který dítě navštěvuje, příjmením a telefonním kontaktem na 1 zákonného zástupce zašlou zaměstnavatelé, na e-mail: denisa.kratka@muznojmo.cz, rovněž zaměstnanci uvedených zaměstnavatelů, kteří budou své děti přihlašovat jednotlivě, použijí uvedenou e-mailovou adresu.

 

Kontakt:

Ing. Denisa Krátká, odbor školství, kultury a památkové péče, Městský úřad Znojmo, denisa.kratka@muznojmo.cz, tel.: +420 739 389 015 (volat  8:00 – 18:00)

COVID-19

 

 

Sledujte násChybí Vám na webu některé důležité informace? Dejte nám vědět.

* povinné položky