Informace pro pečující

Informace pro pečující

Epidemiologická situace může přinášet pečujícím osobám potíže z důvodu zvýšené psychické a fyzické zátěže, náročnosti zajištění péče v aktuálních podmínkách. Neformální pečovatelé dnes a denně řeší nestandardní situace a v situaci pandemie je nutné hledat další zdroje podpory.

Činnosti sociální práce jsou poskytovány občanům, tedy i neformálním pečovatelům, zdarma. Lze kontaktovat buď sociálního pracovníka Městského úřadu Znojmo, který potřebnou pomoc zkoordinuje anebo předá pečovateli konkrétní kontakty, nebo přímo sociálního pracovníka či poskytovatele konkrétní sociální služby. Odbor sociální toho nabízí ale mnohem více.

Co konkrétně, najdete v tomto DOKUMENTU.

Online psychologické poradenství pro pracovníky v první linii resortu práce a sociálních věcí včetně pečujících osob – podrobnější informace najdete zde.