Provoz úřadů a organizací

Provoz úřadu 

Městský úřad funguje bez omezení, avšak za zvýšených hygienických opatření. Dodržujte prosím 3R (dezinfikujte si u vstupu ruce, noste roušky nebo respirátory a dodržujte 2m rozestupy). Děkujeme!

Prosíme občany,  aby osobní návštěvou úřadu řešili pouze nezbytné a neodkladné záležitosti a upřednostňovali elektronickou a telefonickou komunikaci s úřadem. 

DPS, senioři, sociální služby

Na základě usnesení vlády ČR č. 297 se mění možnost návštěv v Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem a Odlehčovacích službách.

Na návštěvy mohou osoby, které:

  • Mají negativní výsledek PCR nebo antigenního testu ne starší než 48h.
  • Jsou prokazatelně ve lhůtě 90 dní po prodělané nemoci COVID-19.
  • Podstoupily očkování proti onemocnění COVID-19 a v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky.

Ostatní opatření zůstávají i nadále v platnosti. Tedy ochrana nosu a úst respirátorem FFP2 nebo KN95 po celou dobu návštěvy, objednání se na návštěvu.

Činnost Klubu seniorů je do odvolání přerušen.

Sociální odbor, oddělení sociální prevence, je připraven opět pomáhat při zajišťování nákupů základních potravin a léků pozitivně testovaným osobám či lidem v karanténě, pokud nebudou mít nikoho, kdo by dotyčnému nákup obstaral.  Postup bude pravděpodobně stejný jako na jaře: telefonicky se domluví nákup, po nákupu se vloží do tašky s nákupem list s informacemi o bezhotovostní platbě na účet města a bude se následně čekat na uhrazení. Podobný postup s distribucí léků. 

Případné další požadavky, pokud nepůjde vyřešit za pomoci rodiny či nějakých blízkých osob, se budou řešit individuálně v režimu sociální práce oddělením sociální prevence. Obrátit se můžete na speciální linku pomoci 733 781 614, případně na další pracovníky oddělení. K dispozici jsou i dobrovolníci z organizace ADRA, kteří jsou připraveni případně také pomoci.


Sportoviště

Uzavřena všechna sportoviště, vnitřní i venkovní. Je možné pouze běhání na ovále na Městském stadionu v Horním parku, a to od pondělí do pátku v čase od 17:00 do 20:00 a za dodržení vládního nařízení o shromažďování osob. Workoutové hřiště je rovněž možné využít za dodržení vládního nařízení o shromažďování osob.

Příkaz ředitele Správy nemovitostí města Znojma.

Hřbitovy

Provoz všech hřbitovů je bez omezení.

Kultura, památky

Do odvolání jsou uzavřeny turistické provozy a památky:

  • Městské divadlo
  • Znojemské podzemí
  • Hradební opevnění
  • Expozice pivovarnictví
  • Radniční věž

Ruší se také veškeré kulturní akce. O případných náhradních programech v online prostředí se dozvíte na Facebooku Znojemské Besedy.

O možnosti vrácení vstupenek, případně o náhradních termínech na jednotlivé koncerty a inscenace, vás budeme co nejdříve informovat. Aktuální informace sledujte na  www.znojemskabeseda.cz

Městská knihovna

Všechny aktuální informace k provozu knihovny a jejích poboček najdete na www.knihovnazn.cz.