Provoz úřadů a organizací

Provoz úřadu 

Městský úřad funguje bez omezení, avšak za zvýšených hygienických opatření. Dodržujte prosím 3R (dezinfikujte si u vstupu ruce, noste roušky nebo respirátory a dodržujte 2m rozestupy). Děkujeme!

Prosíme občany,  aby osobní návštěvou úřadu řešili pouze nezbytné a neodkladné záležitosti a upřednostňovali elektronickou a telefonickou komunikaci s úřadem. 

DPS, senioři, sociální služby

Platí opatření daná vládou – zákaz návštěv v pobytových službách; Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služby – návštěvy povoleny pouze na výjimky dané v mimořádném opatření a po předchozí domluvě.

Návštěvy v domovech pro seniory nejsou povoleny.

Činnost Klubu seniorů je do odvolání přerušen.

Sociální odbor, oddělení sociální prevence, je připraven opět pomáhat při zajišťování nákupů základních potravin a léků pozitivně testovaným osobám či lidem v karanténě, pokud nebudou mít nikoho, kdo by dotyčnému nákup obstaral.  Postup bude pravděpodobně stejný jako na jaře: telefonicky se domluví nákup, po nákupu se vloží do tašky s nákupem list s informacemi o bezhotovostní platbě na účet města a bude se následně čekat na uhrazení. Podobný postup s distribucí léků. 

Případné další požadavky, pokud nepůjde vyřešit za pomoci rodiny či nějakých blízkých osob, se budou řešit individuálně v režimu sociální práce oddělením sociální prevence. Obrátit se můžete na speciální linku pomoci 733 781 612, případně na další pracovníky oddělení. K dispozici jsou i dobrovolníci z organizace ADRA, kteří jsou připraveni případně také pomoci.


Sportoviště

Uzavřena všechna sportoviště, vnitřní i venkovní. Je možné pouze běhání na ovále na Městském stadionu v Horním parku, a to od pondělí do pátku v čase od 17:00 do 20:00 a za dodržení vládního nařízení o shromažďování osob. Workoutové hřiště je rovněž možné využít za dodržení vládního nařízení o shromažďování osob.

Příkaz ředitele Správy nemovitostí města Znojma.

Hřbitovy

Provoz všech hřbitovů je bez omezení.

Kultura, památky

Do odvolání jsou uzavřeny turistické provozy a památky:

  • Městské divadlo
  • Znojemské podzemí
  • Hradební opevnění
  • Expozice pivovarnictví
  • Radniční věž

Ruší se také veškeré kulturní akce. O případných náhradních programech v online prostředí se dozvíte na Facebooku Znojemské Besedy.

O možnosti vrácení vstupenek, případně o náhradních termínech na jednotlivé koncerty a inscenace, vás budeme co nejdříve informovat. Aktuální informace sledujte na  www.znojemskabeseda.cz

Městská knihovna

Všechny aktuální informace k provozu knihovny a jejích poboček najdete na www.knihovnazn.cz.