Telefonní kontakty MěÚ

V případě, že nevíte, kterému konkrétnímu úředníkovi zavolat, přinášíme přehled kontaktů pro jednotlivé odbory a oddělení:

Tajemnice úřadu:   515 216 252

Sekretariát:   515 216 119, 515 216 255

Právník:   515 216 294

Oddělení právní a sekretariátu:   515 216 292,

Odbor dopravy:

   - Silniční hospodářství:  515 216 439

   - Dopravní přestupky:  515 216 424,515 216 470 

Odbor investic a technických služeb:  515 216 301, 515 216 387

Odbor finanční:  515 216 248, 515 216 244

Odbor majetkový:  515 216 320

Odbor správní:

   - Agenda občanských průkazů, pasů a evidence obyvatel:  515 216 371, 515 216 391

   - Agenda registru řidičů a registru vozidel:  515 216 370, 515 216 391

Odbor sociální:  515 216 557

Odbor školství, kultury a památkové péče:  515 216 580

Oddělení památkové péče:   515 216 431

Oddělení personálních věcí a vzdělávání:  515 216 296, 739 389 521

Odbor přestupků:  515 216 596, 515 216 241, 515 216 595.

Odbor územního plánování a strategického rozvoje:   515 216 343

Odbor výstavby:  515 216 268

Odbor živnostenský:  515 216 510

Oddělení vnějších vztahů:  515 216 115